• Lietuviškai
  • English
  • Русский

EXERTUS NOVUM

Projector has the ability to accept Ir-192 sources or Selenium 75 sources.

Leaflet EXERTUS NOVUM datasheet