• Lietuviškai
  • English
  • Русский

Exertus Dual 120

Projector has the ability to accept Iridium 192 sources or Selenium 75 sources.

Leaflet EXERTUS DUAL 120 datasheet