• Lietuviškai
  • English
  • Русский

Exertus Dual 120

Exertus Dual 120 projektorius geba aprūpinti 120 Ci (4,44 TBq) 75 šaltinius iš iridžio 192 arba 120 Ci (4,44 TBq) seleno.
Naujas patobulintas šaltinio kanalas pagrįstas nauju sraigtiniu dizainu, kuris leidžia sklandžiau judėti šaltinio agregatui įrenginio viduje.
Kompaktiškas DU ekranuotas projektorius (22 kg ).
Saugumas pagal ISO3999 yra neatskiriama projektavimo dalis ir apima šias funkcijas:
Automatinis šaltinio agregato fiksavimo mechanizmas.
Projektorius gali būti užrakintas ir atjungtas tik tada, kai yra užtikrinta tinkama šaltinio agregato apsauga.
Trijų spalvų signalo indikacijos sistema.

Turi galimybę naudoti Ir-192 arba Selenas 75 šaltinius.

Leaflet Produkto specifikacija