Mobilusis duomenų centras

Mobilus duomenų centras – kartu su API Smart sukurtas konteineris, apsaugantis nuo elektroninio pasiklausymo. Užtikrina visų įmonių ir įstaigų, dirbančių su duomenimis, kurie turi būti apsaugoti nuo praradimo, perėmimo, pakeitimo ar sunaikinimo, saugumą.

Konteineris kartu su transporto priemone leidžia sukurti serverio, valdymo ir valdymo infrastruktūrą stacionariomis, krizinėmis ir sąvartyno sąlygomis. Tai pilnas transportuojamas sprendimas, leidžiantis pasiekti stacionarias duomenų bazes ir duomenų saugyklas, archyvuoti pagrindinius išteklius ir transportuoti juos į saugią vietą.

Apsaugodami neskelbtinus duomenis saugome:

  • jūsų: asmens duomenys, profiliai, duomenys ir sąskaitos išrašai
  • Jūsų įmonės: veiksmų planai, strateginiai planai, personalo struktūros, licencijos, sutartys, pagrindinės technologijos ir projektai, gamybos metodai, patentai, receptai
  • taip pat
    • veiksmų ir krizių valdymo planai
    • strateginiai planai, informacija apie išteklių kiekį ir paskirstymą
    • kreditų, finansinių ir investicinių įsipareigojimų duomenų bazės