Magnetinis - miltelinis metodas

Magnetinis-miltelinis metodas (pagal DIN EN ISO 9934) yra labai efektyvus paviršinių arba labai arti paviršiaus esančių porų bei įtrūkimų aptikimui. Jis naudojamas tiktai su tokiomis medžiagomis, kurios gali būti įmagnetintos.

Prieš atliekant patikrinimą reikia kruopščiai nuvalyti paviršių. Tikrinamas paviršius iš pradžių padengiamas baltais dažalais (MR 72), po to apipurškimas juodais magnetiniais milteliais arba juoda magnetine milteline suspensija (MR 76S). Taip pat gali būti naudojami fluorescenciniai magnetiniai milteliai (MR 76F). Paprastai fluorescenciniai magnetiniai milteliai yra jautresni.

Metalą veikia stiprus magnetinis laukas. Laukas koncentruojasi įtrūkimų ir daubų kraštuose, pritraukdamas miltelius. Išjungus magnetinį lauką apie kiekvieną įtrūkimą ir daubą yra matoma juodų magnetinių miltelių koncentracija. Defektų aptikimui naudojant fluorescencinius miltelius, tikrinamą paviršių reikia apšviesti UV lempa.

Kadangi įtrūkimų kryptis yra nežinoma, atliekami du patikrinimai. Pirmą kartą magnetinio lauko linijos nukreipiamos pagal galimybę skersai suvirinimo siūlės, antrą kartą – lygiagrečiai.

Atlikus patikrinimą dažalai ir magnetiniai milteliai nuvalomi valikliu arba dažų nuėmėju (MR 71).

 

 

MP brošiūra:

Leaflet

Patikslinkite paiešką