Saugojimas

Saugojimas

Rentgeninių juostų prižiūrėjimas ir saugojimas yra svarbus radiografijos proceso aspektas. Gairės pateiktos tarptautiniuose standartuose ASTM E1254-97. Rekomendacijas pateikiame žemiau.

Jeigu STRUCTURIX juostos prižiūrimos ir saugomos pagal žemiau pateiktas rekomendacijas, užtikriname gerą kokybę mažiausiai iki galiojimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Radiacinė skvarba

Visų pirma, sandėliuojant neišryškintas juostas, būtina jas apsaugoti nuo radiacinės skvarbos. Jeigu juostos laikomos ilgiau nei 3 mėn., radiacinis fonas negali viršyti 90 nGy/h (18 x 10-10 C/kg/h).

Temperatūra

Saugojimo temperatūra turi būti nuo 4.4°C iki 23.8°C, santykinis drėgnumas – nuo 30 iki 60 proc.

Aukštesnė temperatūra paspartina tam tikrus fizikinius ir cheminius procesus emulsijoje, todėl STRUCTURIX juostos visuomet privalo būti saugomos vėsioje vietoje (aukščiau nurodytoje temperatūroje)

Drėgmė

Atidarytoje pakuotėje juostos taip pat veikiamos drėgmės, tad patariame įsitikinti, kas santykinis drėgnumas saugojimo patalpoje yra tarp 30 – 60 proc.

Cheminės medžiagos

Taip pat rekomenduojama nelaikyti juostų šalia rentgeno chemikalų.