Skvarbieji dažalai

Defektų aptikimo technologija, kurioje naudojami skysti skvarbieji dažalai, yra viena iš universalių paviršinių defektų aptikimui naudojamų metodų, kuris taikomas įvairioms medžiagoms, bet kurioje gamybos stadijoje (metodas EN 571-1 (DIN EN ISO 3452)).

Defektų aptikimo procedūros naudojant skystuosius skvarbius dažalus, kurios sukūrė kompanija MR Chemie (Vokietija), užtikrina sąlyginai paprastą, bet jautrų būdą aptikti daugelio medžiagų paviršinius defektus, įskaitant visus metalus ir lydinius, paprastą keramiką ir kai kuriuos plastmasių tipus. Metodas nenaudojamas neišeinančių į paviršių defektų aptikimui.

Defektų aptikimą sudaro: nuvalyto paviršiaus padengimas skvarbiais dažalais. Po skvarbių dažalų pertekliaus nuvalymo, dalis dažalų lieka defekto gilumoje iš kur yra išryškinami padengus ryškalu. Jis greitai džiūsta paviršiuje palikdamas greitai absorbuojančius baltus dažus. Defektų atvaizdas arba įdubos matomos kaip raudonas piešinys baltame fone.

1 žingsnis: Pirminis paviršiaus nuvalymas su MR valikliu (MR 79)

Visos paviršių teršiančios medžiagos (riebalai, tepalai, rūdys ir t.t) turi būti nuvalytos. Pavyzdžiai turi būti švarūs, sausi, tam kad, skvarbūs dažalai laisvai prasiskverbtų į defektus

2 žingsnis:  Padengimas skvarbiais MR dažalais (MR 68NF arba MR68C)

Svarbūs dažalai gali būti užpurškiami, užtepami teptuku arba įmerkiant į skystį. Būtina įsitikinti, kad visas tikrinamas paviršius  yra padengtas dažalais. Rekomenduojamas kontakto su dažalais laikas – nuo 5 iki 30 minučių.

Kaip skvarbūs dažalai gali būti naudojami ir fluorescenciniai dažalai. Jos prasiskverbimo pro ryškalą aptikimui yra naudojama UV lempa.

3 žingsnis: Perteklinių dažalų MR pašalinimas

Pertekliniai dažalai pašalinami arba nuskalaujant juos vandeniu arba naudojant MR valiklį (MR 79). Paviršius turi išdžiūti.

4 žingsnis: Padengimas skystu MR ryškalu (MR 70)

Skystas ryškalas turi būti gerai sumaišytas (suplaktas) užtikrinant kad, kietoji fazė lygiai paskirstytų tirpale. Ryškalas turi būti užpurškiamas ant tikrinamo paviršiaus 20 – 30 cm atstumu. Ant paviršiaus susidariusi ryškalo plėvelė turi būti labai plona ir lygi. Storas ryškalo sluoksnis maskuos arba sunaikins plonų defektų piešinius.

Kad pasiekti maksimalų defektų atvaizdo matomumą, po padengimo ryškalu būtina truputį palaukti prieš apžiūrint bandinį.

Šis laikas gali kisti nuo 5 minučių stambiems defektams, iki 1 valandos smulkiems defektams. Defektų atvaizdas matysis kaip raudonas piešinys baltame fone.

Paviršiaus apžiūrą reikia atlikti esant geram apšvietimui. Po patikrinimo dažalai nuvalomi .

 
     

1. žingsnis

 

PT brošiūra

Leaflet

2. žingsnis

 

3. žingsnis

 

4. žingsnis

 

Patikslinkite paiešką